Förtydligande kring varumärket Mobile Heights Business Center

Idag publiceras intervjun med Innovation Skånes vd Anders Dellson om företagets ambition som en samlande innovationskraft i Skåne. Anders Dellson berättar att flera varumärken nu slås samman till ett och vi vill göra ett förtydligande kring varumärket Mobile Heights Business Center.

Aktiviteter under detta varumärke drivs i samarbete med Mobile Heights och detta samarbete kommer att fortsätta. Från årsskiftet kommer aktiviteterna att bedrivas dels under Mobile Heights, och dels under Innovation Skåne. Mobile Heights kommer inte påverkas av denna sammanslagning utan drivs vidare i egen regi under VD Ola Svedin.