IT-KOMPETENSRÅDET

[Text in Swedish] IT-kompetensrådets arbete syftar till att säkra en god tillgång till digital spetskompetens. Detta handlar om insatser för att dels attrahera och utbilda/vidareutbilda både unga och yrkesverksamma till branschen, dels matcha färdigutbildade personer, både infödda och utrikesfödda, med IT-arbetsgivare.

Ordförande: Beatrice Silow, kommunikations- och kulturchef, Nexer Group.

Deltagande företag: 3ds, Aaareon, Ants Tech Recruiters, Atea, CGI, Crossworkers, Digitalent, Emwia, Ericsson, Hogia, IBM, IFS, Lingio, Microsoft, Mobile Heights, Nexert group, Otivr, Sigma IT, TechBuddy, TietoEvry, Visma och Visolit.

FÖR MER INFORAMTION, KONTAKTA:
Ola Svedin, Mobile Heights, +46 76-335 62 90