IT-KOMPETENSRÅDET I SKÅNE

IT-KOMPETENSRÅDET I SKÅNE

Mobile Heights, med vår VD Ola Svedin i spetsen, är en drivande kraft i IT-kompetensrådet i Skåne.

Rådet arbetar för det livslånga lärandet vad gäller såväl kompetensutveckling som kompetensförsörjning inom IT-området.

Utdrag ur pressmedelande 2018-11-07:

“Region Skåne och Arbetsförmedlingen har initierat ett samarbete med Mobile Heights för att få till stånd en dialog med företrädare för näringslivet och akademin om konkreta insatser för att möta framtidens IT-kompetensutmaning.

Tillsammans har man bildat ett råd bestående av representanter från Axis, Ericsson, IKEA IT, Sony Mobile, Volvo Cars, Qlik, universitet och högskola i Lund, Kristianstad och Malmö, branschorganisationen IT & Telekomföretagen, samt fackförbunden Sveriges Ingenjörer och Unionen.”

Läs pressmeddelandet från 2018-11-07.

Videos från Arbetsförmedlingen om IT-kompetensrådet i Skåne

 

 

För mer information, kontakta:

Claes Schrewelius, IT-kompetensrådet i Skåne / Mobile Heights
+46 70-258 36 47

Ola Svedin, Mobile Heights, +46 76-335 62 90

Anders Elmevik, Region Skåne, +46 72-597 59 94

Carina Friis, Arbetsförmedlingen, +46 76-125 4641