IT-KOMPETENSRÅDET I SKÅNE

[Text in Swedish] Mobile Heights, med vår VD Ola Svedin i spetsen, är en drivande kraft i IT-kompetensrådet i Skåne. Rådet arbetar för det livslånga lärandet vad gäller såväl kompetensutveckling som kompetensförsörjning inom IT-området.

Rådet initierades av Region Skåne, Arbetsförmedlingen och Mobile Heights för att få till stånd en dialog med företrädare för näringslivet och akademin om konkreta insatser för att möta framtidens IT-kompetensutmaning.

I rådet finns även representanter från Axis, Ericsson, Helsingborgs stad, IKEA IT, Sigma Connectivity, Sony, Volvo Cars, universitet och högskola i Lund, Kristianstad och Malmö, branschorganisationen IT & Telekomföretagen, fackförbunden Sveriges Ingenjörer och Unionen.

MER INFOMATION
Video: Mobile Heights VD Ola Svedin berättar om IT-kompetensrådet

FÖR MER INFORAMTION, KONTAKTA:
Ola Svedin, Mobile Heights, +46 76-335 62 90
Anders Elmevik, Region Skåne, +46 72-597 59 94
Carina Friis, Arbetsförmedlingen, +46 76-125 4641