MAJ 20 – DIGIT HUB AT TECHDAY

Techday arrangeras av IUC Syd och är en årlig träffpunkt för industri- och teknikföretag som vill ligga i framkant, följa forskning, lyfta blicken och diskutera industrins utmaningar och möjligheter.

OCT 29 – THE EU DAY LUND 2021

Are you curious about how major societal trends like “Our Digital Future”, “Cyber Security” and “Climate Neutral and Smart Cities” will affect the future of Lund, Skåne and Europe? Then make sure to register to THE EU DAY LUND 2021, October 29!

17 JUNI – DIGIT HUB INFOTRÄFF – Missions-programmet

This event is hosted in Swedish. Varmt välkomna till en informationsträff för DigIT Hubs Missions-program, som bl.a. leds av Mobile Heights, Media Evolution, IUC Syd, Lunds Tekniska Högskola och Malmö Universitet. Under informationsträffen kommer teamet att svara på frågor om ansökan, process och urvalskriterier.