ELLIIT Tech Talk & Study Visits – 5G

Communications and networks beyond 5G: sensors, IoT & cloud. As part of the DigIT Hub initiative, we invite you to join us on March 2 to learn more about 5G and the road ahead.

DIGIT HUB – Smarta IoT-tjänster i praktiken

Från idé till prototyp på en eftermiddag! Den 23 november hälsar vi er välkomna till en eftermiddag med fokus på smarta samhällen och FIWARE! Under eftermiddagen kommer du att få praktisk erfarenhet av att arbeta med ”Internet of Things (IoT)” och med FIWARE standarden. Efter en god lunch, introduktionskurs till FIWARE så hoppar vi snabbt vidare i en 2 timmars workshop.

MAJ 20 – DIGIT HUB AT TECHDAY

Techday arrangeras av IUC Syd och är en årlig träffpunkt för industri- och teknikföretag som vill ligga i framkant, följa forskning, lyfta blicken och diskutera industrins utmaningar och möjligheter.

OCT 29 – THE EU DAY LUND 2021

Are you curious about how major societal trends like “Our Digital Future”, “Cyber Security” and “Climate Neutral and Smart Cities” will affect the future of Lund, Skåne and Europe? Then make sure to register to THE EU DAY LUND 2021, October 29!

17 JUNI – DIGIT HUB INFOTRÄFF – Missions-programmet

This event is hosted in Swedish. Varmt välkomna till en informationsträff för DigIT Hubs Missions-program, som bl.a. leds av Mobile Heights, Media Evolution, IUC Syd, Lunds Tekniska Högskola och Malmö Universitet. Under informationsträffen kommer teamet att svara på frågor om ansökan, process och urvalskriterier.