22 JUNI – COSKILL INFORMATIONSTRÄFF – Insatsområde: Digital Spets

This event is hosted in Swedish. CoSkill är ett initiativ som erbjuder verktyg för företag och dess anställda att arbeta mer strategiskt med kompetensutveckling och genomföra rätt utbildningar med fokus på den digitala omställningen. Varmt välkommen till ett informationsmöte den 22 juni där möjligheterna inom CoSkill presenteras för dig och ditt företag!

17 JUNI – DIGIT HUB INFOTRÄFF – Missions-programmet

This event is hosted in Swedish. Varmt välkomna till en informationsträff för DigIT Hubs Missions-program, som bl.a. leds av Mobile Heights, Media Evolution, IUC Syd, Lunds Tekniska Högskola och Malmö Universitet. Under informationsträffen kommer teamet att svara på frågor om ansökan, process och urvalskriterier.

JUNE 16 – DIGIT HUB HACKATHON – Digitalisation for Growth

Mobile Heights’ initiative DigIT Hub has teamed up with Tillväxt Malmö to offer a hackathon on May 26, where small businesses can address digital challenges in a fun, hands-on setting together with digitalisation experts from regional cluster organisations, the IT-industry and academia.