OCT 8 – DIGIT HUB – Kompetensförsörjning i praktiken

Varmt välkommen till en träff där vi tillsammans fokuserar på effektfull och genomförbar kompetensförsörjning. (Hosted in Swedish).

22 JUNI – COSKILL INFORMATIONSTRÄFF – Insatsområde: Digital Spets

This event is hosted in Swedish. CoSkill är ett initiativ som erbjuder verktyg för företag och dess anställda att arbeta mer strategiskt med kompetensutveckling och genomföra rätt utbildningar med fokus på den digitala omställningen. Varmt välkommen till ett informationsmöte den 22 juni där möjligheterna inom CoSkill presenteras för dig och ditt företag!

7 MAJ – COSKILL INFORMATIONSTRÄFF – Nya tider kräver nya insatser

This event is hosted in Swedish. CoSkill är ett initiativ som erbjuder verktyg för företag och dess anställda att arbeta mer strategiskt med kompetensutveckling och genomföra rätt utbildningar med fokus på den digitala omställningen. Varmt välkommen till ett informationsmöte den 7 maj där möjligheterna inom CoSkill presenteras för dig och ditt företag!