JUNE 17 – Skånes roll i framtidens halvledarutveckling

Skånes innovationsekosystem har en stor potential för att bidra till att möta de komplexa halvledarutmaningar som europeisk och svensk industri kämpar med idag. Genom en paneldebatt kommer vi att diskutera Skånes roll i framtidens halvledarutveckling tillsammans med regionala nyckelaktörer.