OCT 22 – CLUSTERS OF SWEDEN – Going for Gold! Hur man som kluster kan bli guldcertifierad

Fredagen den 22 oktober kl. 08.30-09.30 bjuder Clusters of Sweden in till ett inspirationswebinar om Cluster Management Excellence och vad det innebär för kluster att bli guldcertifierade. Vilka fördelar kan det ge och vilka dörrar ut i världen kan det öppna?

OCT 15 – CLUSTERS OF SWEDEN – Finansieringsmöjligheter för svenska företag och klusterorganisationer

Clusters of Sweden, Tillväxtverket och Vinnova bjuder den 15 oktober in till ett webinar som ger en överblick över den breda paletten av program där företag och klusterorganisationer kan söka finansiering.