JUNE 14 – Hur skalar vi Skåne?

Vi har ett väl fungerade innovationsekosystem i Skåne, särskilt för unga och tidiga bolag. Men vad krävs för att bolagen ska kunna skala?