MOBILE HEIGHTS TOPPENMORGON – 5G – Time to get real!

The rollout of 5G is full steam ahead in many parts of the world, but does the new generation of cellular radio technology live up to its promise? Which use cases unlocked by the power of 5G are already in play, and how do they make our lives better? Find out in this MOBILE HEIGHTS TOPPENMORGON with Telia and Cybercom!

DIGIT HUB SPEAKER SERIES – Visualising Data

In DigIT Hub’s Speaker Series, we dive into various digitalisation themes and get inspired by invited guest speakers.

This spring, we are focusing on “Digital 3D Visualisation Tools” and on April 22, we are guested by Alexander Zinnert (CEO) and Miso Iric (CTO) from Smart Visualizer, who will be giving an introduction to data visualisation tools. Register now to save your spot!

COSKILL INFORMATIONSTRÄFF 16/4 – Nya tider kräver nya insatser

This event is hosted in Swedish. CoSkill är ett initiativ som erbjuder verktyg för företag och dess anställda att arbeta mer strategiskt med kompetensutveckling och genomföra rätt utbildningar med fokus på den digitala omställningen. Varmt välkommen till ett informationsmöte den 16 april där möjligheterna inom CoSkill presenteras för dig och ditt företag!