IT-KOMPETENSRÅDET I SKÅNE

Mobile Heights, med vår VD Ola Svedin i spetsen, är en drivande kraft i IT-kompetensrådet i Skåne.

Rådet arbetar för det livslånga lärandet vad gäller såväl kompetensutveckling som kompetensförsörjning inom IT-området.

Rådet initierades av Region Skåne, Arbetsförmedlingen och Mobile Heights för att få till stånd en dialog med företrädare för näringslivet och akademin om konkreta insatser för att möta framtidens IT-kompetensutmaning.

I rådet finns även representanter från Axis, Ericsson, Helsingborgs stad, IKEA IT, Sigma Connectivity, Sony, Volvo Cars, universitet och högskola i Lund, Kristianstad och Malmö, branschorganisationen IT & Telekomföretagen, samt fackförbunden Sveriges Ingenjörer och Unionen.

 

Läs ett pressmeddelandet från 2018-11-07 för mer information.

För mer information, kontakta:

Claes Schrewelius, IT-kompetensrådet i Skåne / Mobile Heights
+46 70-258 36 47

Ola Svedin, Mobile Heights, +46 76-335 62 90

Anders Elmevik, Region Skåne, +46 72-597 59 94

Carina Friis, Arbetsförmedlingen, +46 76-125 4641