Upphandlingsunderlag: Följeutvärdering för DigIT Hub

UPPHANDLING

Inbjudan att lämna anbud i upphandling för Extern Utvärderare inom EU-projektet ”DigIT Hub” (som leds av Mobile Heights).

Publicerad: 2020-11-24, Lund

Projektet: DigIT Hub

Mobile Heights, Media Evolution och IUC Syd har beviljats stöd ur Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) för projektet ”DigIT Hub”, som kommer att löpa mellan 2020-09-01 – 2023-04-30.

Syftet med projektet är att förbättra förutsättningarna för digital mognad inom små- och medelstora företag (SMF) och offentlig sektor i Sydsverige. Projektet vill etablera en Digital Innovationshubb (DIH) som stöttar och inspirerar SMF och offentlig sektor till ökad digitalisering, med målet att positionera Sydsverige som en stark region på nationell och europeisk nivå dit man kan vända sig om man vill testa sina idéer, lära sig mer om digitalisering, eller utveckla sina digitala lösningar. Mer information om projektet här.

Mobile Heights bjuder nu in till att lämna anbud för den del av projektet som avser Extern Utvärdering av DigIT Hub. Mobile Heights avser här att skriva avtal med en leverantör.

  • Sista anbudsdag är 2020-12-30.
  • Uppdraget beräknas starta kort därefter (prel. 2021-01-15), och pågå till 2023-04-30.

Samtliga krav och villkor framgår av förfrågningsunderlaget här.

______________________________

INKOMNA FRÅGOR OCH SVAR

Senast uppdaterat: 2020-12-21

Fråga 1) I upphandlingsunderlaget står det att anbudet bland annat ska innehålla namn på ”tilltänkt-(a) person- (er) med CV”. Är det okej att vi offererar ett skräddarsytt team med två personer som utför uppdraget gemensamt?

Svar på Fråga 1) Det är okej att ni föreslår ett skräddarsytt team med två personer för att utföra uppdraget. (Svar publicerat: 2020-12-15)

Fråga 2) Ni frågar också om två referenser från två tidigare uppdrag. Är det okej om något av referensuppdragen är pågående (i slutfas), eller ska de vara avslutade?

Svar på Fråga 2) Referensuppdragen ska vara avslutade. (Svar publicerat: 2020-12-15)

Fråga 3) Ska de offererade utvärderarna ha genomfört referensuppdragen eller räcker det att anbudsgivaren (företaget) har genomfört dem?

Svar på Fråga 3) Det räcker att anbudsgivaren har genomfört dem. (Svar publicerat: 2020-12-15)

Fråga 4) Är det okej att leverera uppdraget i huvudsak via digitala verktyg (Teams / Zoom)? Finns något krav på fysisk närvaro?

Svar på Fråga 4) Det är okej att leverera uppdraget i huvudsak via digitala verktyg, men vi ser gärna att det planeras ett par fysiska träffar under projekttiden också. (Svar publicerat: 2020-12-21)