Upphandlingsunderlag: Följeutvärdering för DigIT Hub AI

UPPHANDLING

Inbjudan att lämna anbud i upphandling för Extern Utvärderare inom EU-projektet ”DigIT Hub AI” (som leds av Mobile Heights).

Publicerad: 2022-04-07, Lund

Projektet: DigIT Hub AI

Tillväxtverket har beviljat Mobile Heights AB (svb), org nr 556781-4784, stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden till ovan angivet projekt.

Stödet tas ur det Operativa programmet för Nationella regionalfondsprogrammet, insatsområdet REACT-EU och avser projektperioden 2021-12-01 – 2023-10-31.

Projektet har som övergripande mål att sydsvenska små- och medelstora företag (SMF) har ökat sin konkurrenskraft genom en hållbar digital transformation, och blivit ledande inom att utnyttja tillämpad AI för affärsnytta och klimatneutralitet på ett jämlikt sätt. Projektets mål är att höja kunskapsnivån för SMF i Sydsverige kring digitalisering, AI, grön omställning och jämställdhet genom att ha hjälpt minst 100 SMF att genomföra AI-mognadsutvärdering samt hjälpa 10 SMF att genomföra tillämpade AI projekt.

Mer information om projektet här.

Mobile Heights bjuder nu in till att lämna anbud för den del av projektet som avser Extern Utvärdering av DigIT Hub AI. Mobile Heights avser här att skriva avtal med en leverantör.

  • Sista anbudsdag är 2022-05-09.
  • Uppdraget beräknas starta kort därefter (prel. 2022-05-19), och pågå till 2023-08-31.

Samtliga krav och villkor framgår av förfrågningsunderlaget här.

______________________________

INKOMNA FRÅGOR OCH SVAR

Senast uppdaterat: 2022-04-11

Inga inkomna frågor.